Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης «efoodsports»

 1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 1. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «efoodsports»

Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”):

- Φαγητό για ένα (1) έτος από το efood: Ένα (1) πακέτο κουπονιών συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) [τριακόσια εξήντα (360) κουπόνια αξίας 10€ έκαστο], με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στο νικητή.

- Αριθμός νικητών: ένας (1) νικητής

Διάρκεια Διαγωνισμού: Δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 17/01/2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 28/01/2024.

Προϋποθέσεις διαγωνισμού: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι σωρευτικά:

(α) είναι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,

(β) να ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 3.

Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό κι εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσθέσουν τον ειδικό κωδικό «efoodsports», σε χρονικό διάστημα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού σε μία (1) παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.e-food.gr ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) διαμένουν στην Ελλάδα και

(3ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),

(4ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και,

(5ον) ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία και το (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Για να συμμετάσχει κάποιος στον παρόντα διαγωνισμό προϋπόθεση είναι να προσθέσει  τον ειδικό κωδικό «efoodsports», σε χρονικό διάστημα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού σε μία (1) παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.e-food.gr ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά.

Όσοι χρήστες παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην κλήρωση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία,  θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο συνδεδεμένο με το efood email τους.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η συμμετοχή που θα κατοχύρωνε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

 1. Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 5η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τον τυχερό νικητή από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω email ή/και με αποστολή SMS, στα στοιχεία που έχει καταχωρήσει κατά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχος αναπληρωματικός σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής του Δώρου από τον αρχικό νικητή.

 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, Αποδοχή & Απόδοση Δώρων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση (email) του νικητή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Εναλλακτικά, δύναται να λάβει χώρα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή αποστολής sms με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο νικητής κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

Ο νικητής πριν την παραλαβή του Δώρου του θα επιβεβαιώνει την πρόθεσή του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια γραπτώς μέσω email, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού email ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου και να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί, ως Έπαθλα του διαγωνισμού, θα αποσταλούν στους Νικητές ηλεκτρονικά στο email τους.

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια.

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Δώρο χάνεται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το Δώρο ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το Δώρο.

Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

Τέλος, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για τη διάθεση του χρηματικού επάθλου σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού, της κλήρωσης και της συνακόλουθης απόδοσης του Δώρου στον νικητή.

 1. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμό. Επίσης οι νικητές αυτομάτως με την συμμετοχή τους συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και αφορούν συγκεκριμένα α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε. Διεύθυνση κατοικίας (αποκλειστικά για τον νικητή και την παράδοση του Δωρου).

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν:
 • την εταιρεία Random.org. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας μέσω email στο [email protected] ή γραπτός στην διεύθυνση: Customer Services, Randomness and Integrity Services Limited, Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland.

Η Διοργανώτρια διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.

Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής των Δώρων στον νικητή, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

 1. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 1. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.