Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Love Delivered και σε συνεργασία με το "Μαζί για το Παιδί", από τις 4 έως τις 20 Σεπτέμβρη βάλαμε τα δυνατά μας ώστε να στηρίξουμε τους μαθητές στις πυρόπληκτες περιοχές της Θράκης.

Βασικό μας μέλημα ήταν να συμβάλουμε στην άμεση επαναλειτουργία των σχολείων, τη δημιουργία σύγχρονων χώρων εκπαίδευσης και άθλησης και να παρέχουμε σχολικά είδη, όπου υπήρχε ανάγκη.

Με τη δωρεά όλων σας, συγκεντρώθηκε το ποσό των 10.258€, που αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση του Διαπολιτισμικού Σχολείου Σαπών στη Ροδόπη.

Συγκεκριμένα, με τα χρήματα αυτά ολοκληρώθηκε η αγορά εξοπλισμού για να γίνει η παρακολούθηση των μαθημάτων πιο εύκολη και η διδασκαλία πιο ποιοτική.

Μεταξύ των μαθητών του σχολείου, συμπεριλαμβάνονται παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα, άλλη θρησκεία, ενώ πολλά παιδιά προέρχονται από πληγείσες περιοχές από τις φωτιές. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του σχολείου και τη σημασία ενίσχυσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ένα τόπο όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο διαφορετικότητας, προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του υπάρχοντος εργαστηρίου πληροφορικής, σε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής – ρομποτικής.

Ο χώρος του σχολείου αναβαθμίστηκε, ενώ ενισχύθηκε με νέους υπολογιστές, εκπαιδευτικό υλικό ρομποτικής, και το σημαντικότερο, οι μαθητές επανήλθαν άμεσα στην καθημερινότητά τους, με βιώσιμες προοπτικές σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.