Το κυνήγι του θυσαυρού έφτασε στο τέλος του! Συγχαρητήρια στους νικητές! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κάθε υποψήφιο πειρατή που έλαβε μέρος!
Τα ονόματα του πληρώματος που θα απολαύσουν από κοντά την παράσταση «ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΚΠΟΤ» και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Κάπτεν Μαλιάτση και τον Φουντούλη τον Κοκκινογένη είναι:


Χριστόφορος Γκουμας

Κάτια Λύκου

Έυα Τόσκα

Αριστέα Μαρία Σταμούλη

Σοφία Οικονόμου

Μάνθος Κότα

Κωνσταντίνα Τσέλιου

Σωτήρης Νασιώκας

tassos kekkos

Μαρία Ράπτη

Μιχάλης Πασχαλίδης

Παππάς Νίκος

Δήμητρα Γιώτα

Νάταλη Τεμένου

Σωτηρία Πλιάτσικα

Σκεπαρνάκος Χαράλαμπος

Μίτσικας Παναγιώτης

Ιωάννης Βασιλάκης

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Γρηγόρης ΝεραντζίνηςΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφενός, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «VODAFONE – PANAFON» (καλούμενη εφεξής η «Vodafone»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 1-3, και αφετέρου, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Online Delivery Α.Ε» (καλούμενη εφεξής η efood»), που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην Λεωφόρο Ηρακλείου αρ. 409, διοργανώνουν από κοινού (εφεξής από κοινού αποκαλούμενες «οι Διοργανώτριες») την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Instagram – CU x efood.gr, Κυνήγι Θησαυρού» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone CU www.vodafonecu.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος Vodafone») και στο επίσημο ιστολόγιο της efood https://www.e-food.gr/blog/cu_efood_treasure_hunt/ (εφεξής καλούμενο «Διαδικτυακός Τόπος efood») καθώς επίσης και στους επίσημους λογαριασμούς των Vodafone CU και efood στο κοινωνικό δίκτυό Instagram στις παρακάτω διευθύνσεις:

«https://www.instagram.com/vodafonecu/»
«https://www.instagram.com/efoodgr/»

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

1. Διάρκεια Διαγωνισμού

1.1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 3/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη Διαγωνισμού) έως και την 02/12/2018 και ώρα 23:59 μ.μ. (λήξη Διαγωνισμού)

1.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι την 2η Δεκεμβρίου 2018 ή της νέας ημερομηνίας, που δύναται να οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, νέες συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες μετά την οριστική λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Vodafone και την efood.

1.3. Oι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Vodafone ή της efood, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

2. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2.2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τις Διοργανώτριες να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας που είναι σε ισχύ. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στις Διοργανώτριες εταιρείες και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Οι Διοργανώτριες δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

2.3. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στους λογαριασμούς των Vodafone CU και efood στο Instagram, θα αναρτηθούν δώδεκα (12) φωτογραφίες, έξι (6) σε κάθε λογαριασμό, που στο σύνολο τους θα συμπληρώνουν ένα puzzle. Ο χρήστης καλείται να συλλέξει τις φωτογραφίες που θα αναρτώνται στους δύο λογαριασμούς και να αποθηκεύσει και τα δώδεκα (12) κομμάτια του puzzle στον Instagram λογαριασμό του,  να πάρει ένα screenshot το ολοκληρωμένο puzzle από το πεδίο “Αποθηκευμένα” στον λογαριασμό του στο Instagram, την οποία θα πρέπει να στείλει από τις 28/11 μέχρι και την 02/12 στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα https://cuaround.typeform.com/to/TaEf3c(Typoform) για να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Κάθε προφίλ χρήστη έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό μόνο μία (1) φορά σε κάθε πλατφόρμα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις.


Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.

3. Έπαθλο Διαγωνισμού

3.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διατεθούν είκοσι (20) διπλές προσκλήσεις για τo Θέατρο Χυτήριο σε ένα stand-up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση και τον Ηλία Φουντούλη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2018 στο Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Αθήνα. Πριν την παράσταση οι νικητές του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον Κώστα Μαλιάτση και τον Ηλία Φουντούλη σε ένα backstage meet and greet session. Επιπλέον όλοι οι νικητές θα λάβουν από ένα FOODIVERSITY kit που θα περιέχει ένα φούτερ FOODIVERSITY, μια τσάντα, ένα σημειωματάριο, ένα μπλουζάκι cu, ένα κουπόνι efood πέντε ευρώ, αυτοκόλλητα FOODIVERSITY & CU.

H Vodafone και η efood αναλαμβάνουν από κοινού να καλύψουν τα έξοδα για τα οδοιπορικά και τη διαμονή νικητών που κατοικούν εκτός νομού Αττικής. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

3.2. Η Vodafone και η efood δε φέρουν ουδεμία ευθύνη και δεν ενέχονται για άλλες επιβαρύνσεις, έξοδα, λοιπές δαπάνες, τυχόν νόμιμους φόρους ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη που ενδεχομένως να απαιτείται να προβούν οι νικητές κατά την διάρκεια της εν λόγω διοργάνωσης για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων και  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τις Διοργανώτριες.

3.3. Η Vodafone και η efood δε φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης του event.

4. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

4.1. Για το συγκεκριμένο «διαγωνισμό», θα ανακηρυχθούν συνολικά είκοσι (20) τυχεροί νικητές (εκ των συμμετεχόντων με την ως άνω υπό 2.3. διαδικασία, καθώς και δέκα (10) επιλαχόντες αναπληρωματικοί, σε περίπτωση αδυναμίας των βασικών νικητών, που θα αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας κατόπιν κλήρωσής τους από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Vodafone και της efood που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή και σε καμία περίπτωση οι «Διοργανώτριες» δεν μπορούν να παρέμβουν ή να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα.

4.2. Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητή μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία της κλήρωσης καθορίζεται η 3ηΔεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Vodafone. Στην κλήρωση δύνανται να λάβουν μέρος αποκλειστικά και μόνον οι συμμετέχοντες που θα έχουν πραγματοποιήσει έγκυρες συμμετοχές κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο υπ΄ αριθ. 2 άρθρο. Αν η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα δεν είναι δυνατή καθώς συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Vodafone και η efood διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης με προηγούμενη σχετική ανακοίνωσή τους που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο ιστολόγιο αντιστοίχως των Διοργανωτριών .

5. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

5.1. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω email που έχουν δηλώσει οι Συμμετέχοντες εντός 24 ωρών από την κλήρωση.

5.2. Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 48 ωρών), η Vodafone και η efood θα επικοινωνήσουν με τον πρώτο (1ο) κατά σειρά προτεραιότητας  επιλαχόντα αναπληρωματικό νικητή, όπως θα αναδειχθεί από την κλήρωση. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 24 ωρών), η Vodafone και η efood θα επικοινωνήσουν με τον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχόντα αναπληρωματικό νικητή. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

5.3. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, e-mail) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.

5.4. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στους ιστότοπους των Vodafone CU https://www.vodafonecu.gr/eksipiretisi-pelatwn/diagonismoi/ και efood.gr https://www.e-food.gr/blog/cu_efood_treasure_hunt/  και θα διατηρηθούν για ένα (1) μήνα από την ανάδειξη της κλήρωσης στις παραπάνω σελίδες.

5.5. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και πριν την παράδοση και παραλαβή του δώρου, μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

●        σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

●        σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος

●        σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές

●        σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της Vodafone και της efood, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Vodafone και της efood ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

●        σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου

5.6. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών σχετικά με την ανάληψη του δώρου του.

5.7. Η Vodafone και η efood απαλλάσσονται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5.8. Η Vodafone και η efood στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λπ.

5.9. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς να δημιουργείται αντίστοιχη εκ μέρους της Vodafone και της efood υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε σχετικής αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των ως άνω, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Vodafone και την efood να αρνηθούν τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσουν.

5.10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τις «Διοργανώτριες», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά, το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών) και αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια της διενέργειας του ανωτέρω Διαγωνισμού.

6. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

6.1. Η Vodafone και η efood διατηρούν το δικαίωμα για εύλογη αιτία να μεταβάλουν οποτεδήποτε και μονομερώς κατά τη διακριτική τους ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού ή/και το δώρο, να αναβάλουν ή και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση.

6.2. Στην περίπτωση αυτή οι διοργανώτριες εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

7. Περιορισμός ευθύνης της Vodafone και της efood

7.1. Η Vodafone, η efood και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους, δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

7.2. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού.

7.3. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρείες δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8. Λήξη Διαγωνισμού

8.1. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Vodafone και efood παύει να υφίσταται.

8.2. Η Vodafone και η efood δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Vodafone και την efood την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

9.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν, σε αρχείο που θα τηρείται από τις Διοργανώτριες Εταιρίες όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

9.3. Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Vodafone και η efood ενημερώνουν ότι οι ίδιες θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

9.4. Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

9.5. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ισχύει, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, “Online Delivery AE,” στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Οι Διοργανώτριες δηλώνουν ρητώς και δεσμεύονται ότι ακολουθούν την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων αυτών. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή μεταβάλλουν την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της efood www.e-food.gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone CU www.vodafonecu.gr .

9.6. Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Vodafone ή της efood.

10. Δημοσιότητα

10.1. Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται ανηρτημένοι  στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr. και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Vodafone CU www.vodafonecu.gr .

10.2. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [  [email protected] ].

11. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

11.1. Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Διοργανωτριών και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.

11.2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα διευθετείται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Vodafone και την efood. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό

11.3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του VODAFONE CU «www.vodafonecu.gr» και στο site της efood «https://www.e-food.gr/blog/cu_efood_treasure_hunt/ ».

11.4. Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί και στους λογαριασμούς των Vodafone CU και efood στο Instagram.