Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης «Το efoodiko τρελάθηκε»
1. Στοιχεία Διοργανώτριας  
Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό  ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.


2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού  
Ονομασία Διαγωνισμού: «Το efoodiko τρελάθηκε»
Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Τα Δώρα που θα κληρωθούν και θα διατεθούν σε είκοσι δύο (22) τυχερούς νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι τα ακόλουθα:
(A) Η παροχή των ακόλουθων δώρων αποτελεί χορηγία της εταιρείας «   ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.»,    η οποία θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος απόκτησής τους:    
(1)  Μία (1) Κονσόλα:  Microsoft Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition  [για επιμέρους χαρακτηριστικά και πληροφορίες του προϊόντος ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.plaisio.gr/gaming-zone/konsoles/microsoft-xbox-series-x-forza-horizon-5-premium-edition_4138554 ]
(2) Ένα (1) φορητό υπολογιστή (laptop): HP OMEN 16-k0001nv Laptop 16.1" IPS 144 Hz [για επιμέρους χαρακτηριστικά και πληροφορίες του προϊόντος ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.plaisio.gr/pc-perifereiaka/laptops/hp-omen-16-k0001nv-laptop-16-1-ips-144-hz-intel-
core-i7-12700h-16-gb-512-gb-rtx-3060-6-gb-windows-11-home-_4148584 ]
(3)  Μία   (1)   Τηλεόραση:  Samsung   OLED   TV   55S90C   55"   4Κ   Ultra   HD  [για επιμέρους χαρακτηριστικά   και   πληροφορίες   του   προϊόντος   ακολουθήστε  τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.plaisio.gr/tileoraseis/tvs/samsung-oled-tv-55s90c-55-4k-ultra-hd_4176456 ]
(Β) Η παροχή του ακόλουθου δώρου αποτελεί χορηγία της εταιρείας    «INSTACAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,    η οποία θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος απόδοσης του:    
(1) Μία (1) δωρεάν παραχώρηση χρήσης οχήματος μάρκας Citroen – μοντέλου Ami, για έξι (6) μήνες. Για την παραχώρηση του οχήματος, ο νικητής απαιτείται να διαθέτει δίπλωμα κατηγορίας μοτοποδηλάτου ή κανονικού ΙΧ. Επιπλέον, απαιτείται να προηγηθεί σύναψη σύμβασης χρησιδανείουαπευθείας μεταξύ της INSTACAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του νικητή. Ο νικητής θα επιβαρυνθεί με τυχόν φθορές που προκληθούν στο όχημα καθώς και με επιπλέον χιλιόμετρα εκτός ορίου σύμβασης (1667/μήνα).
(Γ) Η παροχή του ακόλουθου δώρου αποτελεί χορηγία της εταιρείας    «ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ   ΚΑΙ   ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,     η   οποία   θα   καλύψει   εξολοκλήρου   το   κόστος απόκτησής του:
(1) Πέντε   (5)   Δωροεπιταγές   αξίας   100€   εκάστη,  προς εξαργύρωση αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της χορηγού εταιρείας (
www.psichogios.gr) με ισχύ το αργότερο έως 30/8/2023.
(Δ) Η παροχή του ακόλουθου δώρου αποτελεί χορηγία της εταιρείας      «  DUST + CREAM», η οποία θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος απόδοσης του:
(1) Δέκα (10) Σετ Περιποίησης για άνδρες ή για γυναίκες,  βάσει επιλογής του νικητή. Το περιεχόμενο του κάθε σετ είναι προκαθορισμένο από τον χορηγό και δεν δύναται να διαφοροποιηθεί.
(Ε) Η παροχή του ακόλουθου δώρου αποτελεί χορηγία της εταιρείας      «  Red Bull» ,η οποία θα καλύψει  εξολοκλήρου το κόστος απόκτησής του:
(1) Ένα (1) Red Bull ψυγείο Mini Refuel
(ΣΤ) Η παροχή του ακόλουθου δώρου αποτελεί χορηγία της Διοργανώτριας Εταιρείας (efood), η οποία θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος απόκτησής του:
(1) Φαγητό για ένα (1) μήνα από το efood: Ένα (1) πακέτο κουπονιών που θα αποτελείται από τριάντα (30) κουπόνια   αξίας   10€   έκαστο,  με   δυνατότητα   εξαργύρωσης   σε   οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στο νικητή.
(2) Ψώνια για ένα (1) μήνα από το efood: Ένα (1) πακέτο κουπονιών που θα αποτελείται από τριάντα (30) κουπόνια αξίας 10€ έκαστο,  με δυνατότητα εξαργύρωσης αποκλειστικά στο efood market, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στο νικητή.
Διάρκεια   Διαγωνισμού:  Δεκαεννέα   (19)   ημερολογιακές   ημέρες,   με   ημερομηνία  έναρξης διαγωνισμού: 3/6/2023 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 21/6/2023
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι (α) είναι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (β) ακολουθούν (follow) το λογαριασμό που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα “efoodgr” ,  (γ) ακολουθήσουν τις οδηγίες που ειδικότερα θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη περιγραφή της
δημοσίευσης (post) εκάστου Διαγωνισμού και (δ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.
Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό κι εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (comment) με το περιεχόμενο που θα ορίζεται στη δημοσίευση της Διοργανώτριας στο λογαριασμό που τηρεί στο Instagram (efoodgr) και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, εντός εξήντα (60) λεπτών από την ώρα που η σχετική ανάρτηση
του εκάστοτε δώρου θα δημοσιεύεται από τη Διοργανώτρια στο Instagram.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων  
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:
(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,
(2ον) ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efoodgr) στο Instagram
(3ον)  διαμένουν στην Ελλάδα,
(4ον)  είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),
(5ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:  (α)  τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία καθώς και σε κάθε μια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως χορηγοί  και το (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά
παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.


Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.
4. Διαδικασία Συμμετοχής  
Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
(α) να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα efood,
(β) να ακολουθεί κάθε επιμέρους όρο που θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω της περιγραφής που θα αποτυπώνεται γραπτώς στη δημοσίευση (post) κάθε μεμονωμένου Διαγωνισμού στο Instagram του efoodgr,  
(γ) να δημοσιεύσει ένα σχόλιο (comment) στην αντίστοιχη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας που αφορά στο εκάστοτε δώρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) λεπτών από την ανάρτηση κάθε δημοσίευσης της Διοργανώτριας (post), κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του
σύμφωνα με το άρθρο 2.
Όσοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, αν δημοσιεύουν νέο σχόλιο κάθε φορά, διαφορετικό από τα προηγούμενα.
Κάθε δημοσίευση(post) θα αφορά 1 ή περισσότερα δώρα του Διαγωνισμού και θα δημοσιεύεται σε τυχαία ημέρα και ώρα μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού.
Έξι (6) ώρες πριν από κάθε δημοσίευση, ως ανωτέρω, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση των χρηστών του Instagram που ακολουθούν τη Διοργανώτρια με σύντομο βίντεο-ιστορία (teaser Instagram story).
Όποιοι χρήστες που ακολουθούν τη Διοργανώτρια επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (comment) στην εκάστοτε δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) λεπτών κατά τα ανωτέρω. Οι χρήστες αυτοί θα μπουν σε κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής με το όνομα ‘’Instagram Comment Picker’’, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αναδειχθεί ηλεκτρονικά με τυχαία επιλογή μέσω αυτής ο νικητής δώρου του Διαγωνισμού.
H   συμμετοχή   είναι   αυστηρά   προσωπική,   δεν   δύναται   να   μεταβιβαστεί,   ούτε   να   γίνει   μέσω αντιπροσώπου.
5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων  
O Διαγωνισμός θα αναδεικνύει, μέσω κλήρωσης που θα διεξάγεται μετά τη λήξη κάθε μεμονωμένου Διαγωνισμού, τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες   όρους,   μέσω  ειδικής   πιστοποιημένης   εφαρμογής  -   site  με   το   όνομα ‘’www.commentpicker.com”, η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.
Οι/Ο τυχεροί/ός νικητές/ής κάθε δημοσίευσης (post) θα αναδεικνύονται/εται εντός μίας (1) ώρας από την λήξη της προθεσμίας των εξήντα (60) λεπτών για κάθε δημοσίευση - διαγωνισμό.
Οι νικητές των δώρων του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται για τον τρόπο απόδοσης του δώρου τους από την Διοργανώτρια με απευθείας μήνυμα (Direct message) στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram ή/και με απάντηση στο σχόλιο τους στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού.
Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.
Κατά την ανάδειξη των τυχερών νικητών μέσω της τυχαίας κλήρωσης που θα διεξαχθεί κατά τα ανωτέρω,   θα   αναδειχθούν   αντίστοιχα   και   αναπληρωματικοί νικητές   σε   περίπτωση   αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους αρχικούς νικητές.
Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:
Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους ή με απευθείας μήνυμα (Direct Message) στο Instagram
Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια.
6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  
Τα   αποτελέσματα   θα   ανακοινώνονται   στη   σελίδα   της   Διοργανώτριας   στο   λογαριασμό   της Διοργανώτριας στο   Instagram μετά την ανάδειξη του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά (tag) του κάθε νικητή, με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος σε κάθε νικητή και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή κάθε Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην
Ιστοσελίδα www.e-food.gr.
Στην περίπτωση που οι νικητές δεν αποδεχθούν τα Δώρα τους εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή τους δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο προσωπικό/απευθείας μήνυμα για την αποδοχή του Δώρου θα σταλεί στον αντίστοιχο αναπληρωματικό νικητή, για τον οποίον ισχύουν όσα και για την αποδοχή του Δώρου από το βασικό νικητή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοργανώτριας έναντι του αρχικού νικητή.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν αντιστοιχούν στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή/και στον προσωπικό τους λογαριασμός στην εφαρμογή Instagram ή/και στο τηλέφωνο του/ς και
επομένως εκ του λόγου αυτού δεν καθίσταται εφικτή η ενημέρωση του/των νικητή/ών για το/α Δώρο/α εγκαίρως.
7. Αποδοχή των Δώρων  
Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς νικητές για τις λεπτομέρειες χορήγησης των Δώρων, τα οποία, πλην των κουπονιών, θα αποστέλλονται στους νικητές με courier, για τη δαπάνη του οποίου (κόστος αποστολής) θα επιβαρύνεται η Διοργανώτρια, μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή. Κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει
σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email.
Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου τους να έχουν ενημερώσει τη Διοργανώτρια μέσω email ή προσωπικού/απευθείας μηνύματος (direct message) στο Instagram, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.
Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας,   θα   προσκληθεί   με   την   αποστολή   σχετικού   προσωπικού/απευθείας   μηνύματος   στο Instagram, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να παραλάβει το δώρο του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.
8. Ευθύνη Διοργανώτριας  
Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6 και 7, καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην διεύθυνση που αυτός θα υποδείξει στη Διοργανώτρια.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση του Δώρου μέσω courier, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.
Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε   ο   Διαγωνισμός,   ουδεμία   ευθύνη   φέρει   έναντι   οιουδήποτε   τρίτου   προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ των Δώρων, τη χρήση τους και την εν γένει κατοχή τους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία των Δώρων και δεν παρέχει εγγύηση για οιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των Δώρων , για τα οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει η κατασκευάστρια Εταιρεία ή/και αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.


Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής των Δώρων, κ.λπ..
Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός   τους, του email τους, καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα
(1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.
10. Προσωπικά Δεδομένα  
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και
για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
Οι   συμμετέχοντες   θα   έχουν   δικαίωμα   να   προβούν   οποτεδήποτε   και   χωρίς   επιβάρυνση   στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR)   όπως   ισχύει   επικοινωνώντας   με   τον   υπεύθυνο   επεξεργασίας   της   Διοργανώτριας,   στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει
ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η
Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας   προσωπικών   δεδομένων   ως   απαιτείται   για   να συμμορφώνεται   με   τις   εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.
11. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων  
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.
12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή  
Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,
(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.
Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη   συμμετοχή   του   χρήστη   ή   προσπάθεια   καταστρατήγησης   των   όρων   συμμετοχής   του
Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή
μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.
Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.
Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται,   μη   υπεχούσης   οιασδήποτε   υποχρέωσης   ή   ευθύνης   έναντι   των   συμμετεχόντων.   Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
13. Δημοσιότητα  
Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
14. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία  
Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό   συνιστά   ανεπιφύλακτη   αποδοχή   του   συνόλου   των   εδώ   προβλεπόμενων   όρων   και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.