Όροι & Προϋποθέσεις

efood bonus Campaign

1.   Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει καμπάνια επιβράβευσης των χρηστών της πλατφόρμας efood (εφεξής η “Καμπάνια), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Καμπάνιας:

Ονομασία Καμπάνιας : «efood bonus»

Έπαθλα (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Ως επιβράβευση των Χρηστών της πλατφόρμας, η Διοργανώτρια θα προβαίνει σε ηλεκτρονική έκδοση εκπτωτικών κουπονιών και κωδικών (εφεξής “τα κουπόνια”), με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τους Χρήστες, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους συλλογής πόντων και έκδοσης κουπονιών, στην ιστοσελίδα ή/και στην αντίστοιχη εφαρμογή κινητού “efood” και οι Χρήστες να λαμβάνουν έκπτωση ορισμένης αξίας στις παραγγελίες φαγητού από εστιατόρια και επιχειρήσεις, που διαθέτουν καταναλωτικά είδη διατροφής, με την εισαγωγή του αντίστοιχου εκπτωτικού κωδικού.

Διάρκεια Καμπάνιας: ημερομηνία έναρξης: 26 Μαρτίου 2024 και ημερομηνία λήξης: 26 Ioυλίου 2024

3. Δικαίωμα & Διαδικασία Συμμετοχής

Στην Καμπάνια συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι χρήστες του efood, οι οποίοι υποβάλλουν παραγγελίες είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται άλλη ενεργεία από πλευράς τους. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στην Καμπάνια πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι ενεργοί χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) υποβάλλουν παραγγελίες μέσω του efood, που εξυπηρετούνται στις πόλεις Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα.

Οι χρήστες θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο  email  τους, αλλά και μέσω του προφίλ τους στην ενότητα efood bonus για τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει και τα δώρα που έχουν κερδίσει.

Η επικοινωνία με τους χρήστες δύναται ενναλακτικά να πραγματοποιηθεί ή/και με αποστολή SMS στα κινητά που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες στο πλαίσιο εγγραφής τους στην πλατφόρμα του efood και χρήσης αυτής. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα ο αριθμός των πόντων που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

4. Διαδικασία Συλλογής Πόντων

Με κάθε 1€ που πληρώνει ένας Χρήστης μέσω της πλατφόρμας του efood, συλλέγεται ένας (1) πόντος. Για παράδειγμα, αν μια παραγγελία αξίζει 10€, ο Χρήστης που την υπέβαλε θα συλλέξει 10 πόντους.

Περαιτέρω, κάθε Χρήστης μπορεί να συλλέξει επιπλέον πόντους, με τους ακόλουθους τρόπους:

α/α

Τρόπος Συλλογής Πόντων

Αριθμός Πόντων

1.Παραγγελία την Δευτέρα 10 extra πόντοι

2.Παραγγελία με προσφορά (Η προσφορά μπορεί να είναι: 1+1 ή φάε με 5€, efood deals, 10€ menus, 30%+ deals, Coca-Cola deals, ΑΛΦΑ deals, Θέλω Παγωτό,  Δευτέρα με 1+1, 2+1, 50% combos) 10 extra πόντοι

3.  Παραγγελία από Red Selection κατάστημα 20 extra πόντοι

4. Παραγγελία με Τυχερή Πεινιάτα 20 extra πόντοι

5. 2 τουλάχιστον παραγγελίες την ίδια μέρα 20 extra πόντοι

6. Παραγγελία με κουπόνι Rubies 40 extra πόντοι

7. 5 παραγγελίες καφέ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Καμπάνιας 50 extra πόντοι

8 Τουλάχιστον 4 παραγγελίες στον ίδιο μήνα 50 extra πόντοι

9. Παραγγελία από πέντε (5) διαφορετικές κουζίνες* 60 extra πόντοι

10. Παραγγελία από το supermarket Σκλαβενίτης 100 extra πόντοι

11. Πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες με τουλάχιστον 1 παραγγελία 100 extra πόντοι

12. 3 παραγγελίες από το efood market, καθ’ όλη τη διάρκεια της Καμπάνιας 150 extra πόντοι

13. Τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες με τουλάχιστον 1 παραγγελία 1000 extra πόντοι

Οι πόντοι που συλλέγονται με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα αθροίζονται με τους πόντους που συλλέγει κάθε Χρήστης αυτόματα με κάθε 1€ παραγγελίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα για την συλλογή επιπλέον πόντων, ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθοι κανόνες για κάθε 2η παραγγελία που υποβάλλεται από τον ίδιο Χρήστη εντός 60’ από την υποβολή της 1ης παραγγελίας:

- αν η παραγγελία υποβληθεί στο ίδιο κατάστημα τότε δεν προσμετρώνται/ συλλέγονται πόντοι,

- αν η παραγγελία υποβληθεί σε διαφορετικό κατάστημα τότε προσμετρώνται/ συλλέγονται πόντοι

- όλοι οι πόντοι που συλλέγονται αθροίζονται μεταξύ τους και κανένας τρόπος συλλογής πόντος δεν αποκλείει κάποιον άλλο τρόπο, αντιθέτως πολλαπλοί τρόποι συλλογής πόντων δύνανται να ισχύουν παράλληλα, π.χ. αν μια παραγγελία ενός Χρήστη πληροί τα κριτήρια των υπό  1 & 2  τρόπων συλλογής πόντων (όπως περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα), τότε ο Χρήστης θα συλλέξει τους πόντους που αντιστοιχούν και στους δύο τρόπους συλλογής πόντων.

* Διευκρίνιση σχετικά με τις κουζίνες: Στο πλαίσιο της παρούσας Καμπάνιας, ως κουζίνα κάθε καταστήματος θεωρείται το είδος της κουζίνας του, όπως αυτό αναγράφεται κάτω από την επωνυμία και δίπλα από την βαθμολογία του κάθε καταστήματος εντός της πλατφόρμας του efood. Το είδος αυτό, θεωρείται η 1η κουζίνα κάθε καταστήματος και παραμένει πάντοτε σταθερή, ακόμη κι αν το κατάστημα υπάγεται σε περισσότερες από μία κουζίνες. Για την συλλογή πόντων με τον υπό 9 τρόπο συλλογής πόντων (όπως περιγράφονται στον παραπάνω Πίνακα) προσμετρώνται οι παραγγελίες που υποβλήθηκαν σε διαφορετικές κουζίνες, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο χαρακτηρισμού καταστήματος με βάση την κουζίνα του. Μπορείτε να δείτε τις κατηγορίες κουζινών που προβάλλονται μέσω του efood εδώ

5. Έκδοση Κουπονιών:

Κάθε εκατό (100) πόντοι αντιστοιχούν σε κουπόνι αξίας ενός ευρώ (1€).

Η αξία των κουπονιών θα διαμορφώνεται αναλόγως των πόντων που έχει συλλέξει κάθε Χρήστης.

Τα κουπόνια εκδίδονται όταν και όποτε το επιλέξει ο κάθε Χρήστης μέσω της ενότητας “efood bonus”, για την αξία που θα επιλέξει ο ίδιος με βάση τις επιλογές που θα παρέχονται αυτοματοποιημένα στη σχετική ενότητα. Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα εμφανίζονται στο πεδίο “κουπόνι’’ πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας και ο Χρήστης θα ενημερώνεται με γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας ή/και εφαρμογής του efood.

Η ισχύς εξαργύρωσης κάθε κουπονιού που θα εκδίδεται στο πλαίσιο της Καμπάνιας για την επιβράβευση των Χρηστών του efood ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης  τους στον Χρήστη. Διευκρινίζεται ότι ο Χρήστης θα έχει δυνατότητα να αιτηθεί την έκδοση κουπονιού έως 25 Ioυνίου, μέσω της ενότητας  “efood bonus”.

Τα κουπόνια που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Καμπάνιας θα δύνανται να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο Κατάστημα που εμφανίζεται στο efood στις πόλεις Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα, όπου ισχύει η Καμπάνια.

6. Όροι χρήσης/ εξαργύρωσης Κουπονιών - Ευθύνη Διοργανώτριας

Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, ανώνυμοι, και υπόκεινται στους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Efood www.e-food.gr ή στους όρους και προϋποθέσεις της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα δύνανται να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνον από τον Χρήστη που τους έχει κερδίσει μέσω του λογαριασμού του στο efood.

Η εξαργύρωση των κουπονιών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονικές παραγγελίες από συνεργαζόμενες με το EFood επιχειρήσεις και το EfoodMarket, μέσω της Ιστοσελίδας ή εφαρμογής της Εταιρείας και μόνο για πληρωμές παραγγελιών με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή λογαριασμού PayPal ή ApplePay κ.λπ.).

Διευκρινίζεται και γίνεται αποδεκτό ότι σε περίπτωση που ο κάτοχος του κουπονιού πραγματοποιήσει από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση παραγγελία μικρότερης αξίας από την αξία του κουπονιού, τότε το υπολειπόμενο ποσό της ονομαστικής αξίας του κουπονιού θα χάνεται.

Η Εταιρεία δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει με το παρόν οποιαδήποτε ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων οποιασδήποτε φύσης, του Χρήστη ή/και τρίτων προσώπων, οι οποίες τυχόν προκύπτουν σε σχέση με τα προϊόντα που λαμβάνει ο Χρήστης σε συνεργαζόμενο κατάστημα της επιλογής του  κατά την εξαργύρωση των εκπτωτικών κωδικών .

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης ούτε και εξαργύρωσης των κουπονιών από τον Χρήστη.

Εξίσου, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι Χρήστες είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν για την έκδοση εκπτωτικών κουπονιών λόγω επιβράβευσης τους στο πλαίσιο της Καμπάνιας.

7. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με την Καμπάνια.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμό.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

9. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Καμπάνιας, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους αυτής, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει την Καμπάνια με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης  της Καμπάνιας.

10. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει πόντους, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι Χρήστες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας της Καμπάνιας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Χρηστών.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε Χρήστης ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

12. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Η συμμετοχή των Χρηστών στην Καμπάνια, μέσω της έκδοσης ή/και εξαργυρωσης εκπτωτικών κωδικών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με την παρούσα Καμπάνιαθα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των Χρηστών με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική.

Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.