Όροι Διαγωνισμού
«Φατ’ ality»
1. Στοιχεία Διοργανώτριας
H   εταιρεία   με   την   επωνυμία   «ONLINE   DELIVERY   ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το
διακριτικό   τίτλο   «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,   η   οποία
εδρεύει   στο   Νέο   Ηράκλειο   Αττικής,   Λεωφ.   Ηρακλείου   409,   με   Α.Φ.Μ.
800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλουμένη ως «Διοργανώτρια»,
διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση
(εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους
και προϋποθέσεις.
2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού
Ονομασία Διαγωνισμού: «Φατ’ ality»
Τα Δώρα που θα κληρωθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού χωρίζονται στις
παρακάτω θεματικές κατηγορίες:
● 1 Samsung Monitor 27" Odyssey G320
● 1 Logitech G713 Gaming Keyboard
● 1 Logitech Gaming Headset G733 7.1
● 1 Microsoft Xbox Series S 500GB
● 1 Καρέκλα Racing με Φωτισμό RGB LED
●  Kουπόνια συνολικής αξίας 100€ (10 κουπόνια Χ 10€ το καθένα) για
εξαργύρωσή τους στην πλατφόρμα του efood από συνεργαζόμενα με
το efood καταστήματα
Έναρξη διαγωνισμού: 10/12/2022
Λήξη διαγωνισμού: 31/1/2023
Προϋποθέσεις διαγωνισμού:
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι χρήστες διαθέτουν ενεργό
λογαριασμό  στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας  www.efood.gr και στην αντίστοιχη εφαρμογή του efood για κινητά τηλέφωνα/tablet και οι
οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Δικαίωμα   συμμετοχής   στο   Διαγωνισμό   έχουν   όλοι   οι   χρήστες   της
ιστοσελίδας   www.e-food.gr   και   της   αντίστοιχης   εφαρμογής   για   κινητά
τηλέφωνα/tablet, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ενήλικοι άνω των
18   ετών   και   έχουν   πλήρη   δικαιοπρακτική   ικανότητα.   Οι   Συμμετέχοντες
υποχρεούνται ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού,
εφόσον τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, να επιδεικνύουν την ταυτότητά
τους.   Από   το   Διαγωνισμό   αποκλείονται   όσοι   εμπίπτουν   στις   ακόλουθες
περιπτώσεις:   (α)   τα   μέλη   της   διοίκησης   και   οι   εργαζόμενοι   στην
Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας
και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω
προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται
αυτοδίκαια   άκυρη.   Η   Διοργανώτρια   δύναται   σε   οποιαδήποτε   φάση   του
Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την
εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή
μεμονωμένα.
4. Διαδικασία Συμμετοχής
Ο κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατά το
χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού, ήτοι από 10.12.2022 έως 31.1.2023,
να   εισάγει   σε   μια   παραγγελία   που   θα   πραγματοποιήσει   μέσω   της
ηλεκτρονικής   πλατφόρμας   του   efood   από   την   ιστοσελίδα   της
Διοργανώτριας   www.e-food.gr  ή της εφαρμογής για κινητά/tablet,   τον
ειδικό κωδικό μηδενικής αξίας που θα γνωστοποιηθεί από τη Διοργανώτρια
στους χρήστες από τους λογαριασμούς που διατηρεί η Διοργανώτρια στα
μέσα   κοινωνικής   δικτύωσης   facebook,   Instagram,   twitter   καθώς   και   σε
ζωντανή   μετάδοση   (livestreaming)   μέσω   της   ηλεκτρονικής   πλατφόρμας
Twich   από   το   λογαριασμό   της   Διοργανώτριας   που   διατηρεί   στη
συγκεκριμένη πλατφόρμα την οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο εκάστοτε
συμμετέχων μέσω της ιστοσελίδας  https://www.twitch.tv/efood. Ο ειδικός
κωδικός που θα γνωστοποιηθεί από τη διοργανώτρια στους χρήστες θα
είναι ίδιος για όλους του χρήστες και θα πρέπει να καταχωρισθεί στο ειδικό
πεδίο των εκπτωτικών κουπονιών κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής
παραγγελίας.  Ο ανωτέρω κωδικός θα δύναται να καταχωρισθεί μόνο στις
παραγγελίες που εκτελούνται με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής  (e-payment
συναλλαγές), ήτοι μέσω κάρτας, paypall και Google pay και δε θα δύναται
να χρησιμοποιηθεί σε  συναλλαγές που εκτελούνται με μετρητά .   Κάθε
παραγγελία που θα εκτελείται με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, ως ανωτέρω
ορίζεται,  και  στην οποία θα εισάγεται ο ως άνω κωδικός κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα που θα είναι ενεργός ο Διαγωνισμό, θα αντιστοιχεί σε μίασυμμετοχή. Όσες περισσότερες φορές παραγγείλει με αυτόν τον τρόπο ο
κάθε χρήστης πληκτρολογώντας τον ειδικό κωδικό, τόσες περισσότερες
συμμετοχές θα έχει στην κλήρωση. Η επικοινωνία με τους νικητές των
κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω email, ή/και με αποστολή SMS στα
κινητά που έχουν   καταχωρίσει οι χρήστες και με τα οποία οι χρήστες
συμμετέχουν   αυτόματα   στον   Διαγωνισμό,   εφόσον   έχουν   τηρηθεί   οι
προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας
στην οποία έχει καταχωρισθεί ο ειδικός από το χρήστη (cancel order), την
επόμενη μέρα θα ακυρώνεται αυτόματα η συγκεκριμένη συμμετοχή που θα
κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία. H συμμετοχή
είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω
αντιπροσώπου.  
5. Απόδοση Δώρων
O   Διαγωνισμός   θα   αναδείξει   μέσω   κλήρωσης   τους   πέντε   (5)   τυχερούς
νικητές από όσους συμμετέχοντες πραγματοποίησαν παραγγελίες με τον
τρόπο   που   ορίζονται   στο   άρθρο   4.   Συγκεκριμένα,   η   κλήρωση   θα
πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την 02.02.2023 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19.00 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Twich
σε   ζωντανή   μετάδοση   (live   streaming)   από   το   λογαριασμό   της
Διοργανώτριας   που   διατηρεί   στη   συγκεκριμένη   πλατφόρμα,   την   οποία
μπορεί   να  παρακολουθήσει   ελεύθερα  ο   εκάστοτε   συμμετέχων   μέσω   της
ιστοσελίδας https://www.twitch.tv/efood. Για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο
της κλήρωσης των νικητών του Διαγωνισμού, η ανάδειξη καθενός εκ των
πέντε   νικητών   θα   πραγματοποιηθεί   ηλεκτρονικά   μέσω   ειδικής
πιστοποιημένης εφαρμογής, χωρίς δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης  με
τυχαία   επιλογή   μεταξύ   όλων   των  έγκυρων   συμμετοχών.   Τα  Δώρα   είναι
προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται
σε   συγγενικά   πρόσωπα   ή   τρίτους,   ούτε   είναι   δυνατό   να   ζητηθεί   η
αντικατάστασή τους με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή
απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι
ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και
μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Κατά την
ανάδειξη   των   τυχερών   νικητών   μέσω   της   ειδικής   εφαρμογής   κατά   τα
ανωτέρω, θα αναδειχθούν και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις
αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές.
Για   την   παράδοση   των   κουπονιών   από   τη   Διοργανώτρια   ισχύουν   τα
ακόλουθα:
● Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους
κέρδισαν   ηλεκτρονικά   στο   e-mail   τους   ή   με   μήνυμα   στον   αριθμό
κινητού   τηλεφώνου   που   έχουν   καταχωρίσει   οι   χρήστες   κατά   την
εγγραφή τους στην εφαρμογή του efood.● Ισχύς   εξαργύρωσης   κουπονιών:   1   ημερολογιακός   μήνας   από   την
ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη
Διοργανώτρια
6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Διοργανώτριας στο
λογαριασμό   της   Διοργανώτριας   στο   facebook   και   Instagram   μετά   την
ανάδειξη του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά του κάθε
νικητή,   με   την   αποστολή   σχετικού   μηνύματος   στον   αριθμό   κινητού
τηλεφώνου που έχει καταχωρίσει ο κάθε νικητής κατά την εγγραφή στην
πλατφόρμα  του  efood  και  με   ανάρτηση  του  ονόματος  του  νικητή  κάθε
Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα www.e-food.gr.
Στην   περίπτωση   που   οι   νικητές   ή   κάποιος/οι   από   τους   νικητές   δεν
αποδεχθεί/ούν   το/α   Δώρο/α   του   εντός   3   εργάσιμων   ημερών   από   την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή του/ς δεν είναι έγκυρη
σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου
που έχει καταχωρίσει με την εγγραφή του στην πλατφόρμα του efood θα
σταλεί στον αναπληρωματικό νικητή.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από
τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η
προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή το τηλέφωνο του/ς και επομένως
εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α
εγκαίρως.
7. Αποδοχή των Δώρων
Τα Δώρα της κλήρωσης, πλην των κουπονιών θα αποστέλλονται με courier,
με   επιβάρυνση   της   Διοργανώτριας   με   το   κόστος   αποστολής,   μετά   από
ταυτοποίηση   του   προσώπου   του   κάθε   νικητή.   Κάθε   νικητής   θα   πρέπει
απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό
έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια
μέσω email. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει προς τη Διοργανώτρια το
ενδιαφέρον   του   για   την   αποδοχή   του   Δώρου.   Εφόσον   δεν   έχει   υπάρξει
απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η εύρεση του/ων νικητή/ών εντός της
προθεσμίας   των   3   εργασίμων   ημερών   από   την   ανακοίνωση   των
αποτελεσμάτων,   ο/οι   εν   λόγω   νικητής/ές   θα   χάσει/ουν   αυτοδίκαια   το
δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/ς. Με την παρέλευση άπρακτης της
ανωτέρω   προθεσμίας   θα   προσκληθεί   με   μήνυμα   στον   αριθμό   κινητού
τηλεφώνου  που έχει καταχωρισθεί κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα του
efood, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω ναπαραλάβει το δώρο του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
επικοινωνίας μαζί του.
8. Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης
του/ων νικητή/ών για αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην διεύθυνση που
αυτός θα υποδείξει στη Διοργανώτρια, εντός της ορισθείσας προθεσμίας
όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να
διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει
εκπληρώσει   τις   υποχρεώσεις   της   απέναντι   στους   αναπληρωματικούς
νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι
νικητής/ές δεν αποδεχθούν τα δώρα τους ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν
συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά
του/ς   περί   παραλαβής   του   Δώρου   χάνεται   αυτομάτως.H   Διοργανώτρια,
ομοίως, δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές
για   οποιοδήποτε   τυχόν   ατύχημα,   ζημία   σε   προσωπικά   αντικείμενα   και
περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ ́ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα
ή έμμεσα, με την αποδοχή- παράδοση του/ των Δώρων, τη χρήση τους και
την   εν   γένει   κατοχή   τους.   Οι   συμμετέχοντες   αποδέχονται   ότι   η
Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη αναφορικά με την
ορθή  λειτουργία   των  Δώρων  και  δεν  παρέχει   εγγύηση  για   οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των Δώρων, για τα οποία αποκλειστική
ευθύνη φέρει η κατασκευάστρια Εταιρεία ή/και αντιπρόσωπός της στην
Ελλάδα.  
9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η   Διοργανώτρια   διατηρεί   το   δικαίωμα   να   προβαίνει   σε   διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά
της απονομής των Δώρων κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως
με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα
στη χρήση των ονομάτων τους και των email τους για τους σκοπούς του
παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και στη χρήση τυχόν ηχογραφήσεών τους ή
ραδιοφωνικών,   τηλεοπτικών   ή   διαδικτυακών   και   εν   γένει   δημόσιων
ανακοινώσεων   του   ονόματός   τους   και   των   δηλώσεών   τους   από   τη
Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1)
χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
μαζί   τους   και   χωρίς   να   απαιτείται   άλλη   συναίνεσή   τους   (ως   τέτοια
εκλαμβάνεται   η   συμμετοχή   στον   παρόντα   Διαγωνισμό)   και   χωρίς
οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι
της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.10. Προσωπικά Δεδομένα
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και
αποδέχεται   όπως   τα   προσωπικά   του   στοιχεία   συλλεχθούν   και
χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω
αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε
μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως
άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του
παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών, υπό την ιδιότητά τους
αυτή,   θα   διατηρηθούν   από   τη   Διοργανώτρια   και   θα   χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για
μελλοντική   ενημέρωση   των   συμμετεχόντων   σχετικά   με   διαφημιστικές–
προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.
Σε   κάθε   περίπτωση,   τα   προσωπικά   στοιχεία   των   συμμετεχόντων   θα
τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019
περί   της   Αρχής   Προστασίας   Δεδομένων   Προσωπικού   Χαρακτήρα   και   το
Γενικό   Κανονισμό   για   την   Προστασία   των   Προσωπικών   Δεδομένων-
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς
επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και
διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο
κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019
περί   της   Αρχής   Προστασίας   Δεδομένων   Προσωπικού   Χαρακτήρα   και   το
Γενικό   Κανονισμό   για   την   Προστασία   των   Προσωπικών   Δεδομένων-
Κανονισμός   (ΕΕ)   2016/679   του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   (GDPR)   όπως
ισχύουν,   επικοινωνώντας   με   τον   υπεύθυνο   επεξεργασίας   της
Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας
+30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι
ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων
και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και
μόνο   για   αποδεκτούς   από   τους   χρήστες   συγκεκριμένους   σκοπούς.
Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα,   τεχνικά,   οργανωτικά,   νομικά   προκειμένου   να   διασφαλίσει   την
προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιεί   ή   μεταβάλει   την   πολιτική   απορρήτου   και   της   προστασίας
προσωπικών   δεδομένων   ως   απαιτείται   για   να   συμμορφώνεται   με   τις
εκάστοτε   εφαρμοζόμενες   νομικές   και   κανονιστικές   υποχρεώσεις   με
προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην
ιστοσελίδα   www.e-food.gr.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του
Διαγωνισμού, να μεταβάλει ή τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική
της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει
τη   διάρκειά   του,   να   αλλάξει   τα   δώρα   ή   να   ματαιώσει   ή   αναβάλει   το
Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην
ιστοσελίδα   της  www.e-food.gr,   με   ημερομηνία   ισχύος  της
ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.


12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών
Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό
της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α)
σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί  πλήρως τους
παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β)
σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του
παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι
ψευδές,   (δ)   σε   περίπτωση   που   για   οποιονδήποτε   λόγο,   η   προσπάθεια
επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε)
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιαστεί ή
παρουσιαστεί καθυστερημένα για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου ή
δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση
που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του
όρου 3.
Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει σε οποιοδήποτε στάδιο
του παρόντος Διαγωνισμού συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του
παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα
μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η Διοργανώτρια
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν
πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς
λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή
έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.
Μετά   την   λήξη   της   διάρκειας   του   Διαγωνισμού   κάθε   υποχρέωση   της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή
ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
13. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι
στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
14. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε
συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τους
αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη
αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη
συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της
Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους
όρους   αυτούς.   Σε   κάθε   περίπτωση   οι   διαγωνιζόμενοι   μπορούν   να
προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για
ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών
σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της
Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την
επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.