1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παρών Διαγωνισμός, η Διοργανώτρια Εταιρεία συνεργάζεται με την Εταιρεία με την Επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»  με ΑΦΜ 094440299 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών,  που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής Τ.Κ. 190 19, Ελλάδα, η οποία εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας ως Συνεργάτης.

 1. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Το efood και το Αεροδρόμιο της Αθήνας σε στέλνουν στο Pizza Village στη Νάπολη»

Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Τα Δώρα που θα κληρωθούν και θα διατεθούν σε δέκα (10) τυχερούς νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι τα ακόλουθα:

(α) Εννέα (9) μοναδικοί εκπτωτικοί κωδικοί (κουπόνια) αξίας είκοσι ευρώ (20€) έκαστος, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα,

αποκλειστικά μέσω χρήσης της υπηρεσίας gate delivery που βρίσκεται εντός του Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», μόνο μια φορά ο καθένας κι εντός της ημερομηνίας λήξεως του εκάστου κουπονιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

(β) Ένα (1) Πακέτο ταξιδιού για δύο (2) άτομα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

- αεροπορικά εισιτήρια δύο (2) ατόμων, μετ’ επιστροφής από και προς Αθήνα (Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος - “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”) - Νάπολη (Ιταλία, Διεθνές αεροδρόμιο της Νάπολης) με δυνατότητα κράτησης εντός του χρονικού διαστήματος από 14/6/2024 έως 23/06/2024 για ταξίδι που θα πραγματοποιηθεί από 14/6/2024 έως 23/6/2024, για το “Napoli Pizza Festival 2024”. Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα καλυφθεί από τον Συνεργάτη, ο οποίος θα ορίσει κατά την απόλυτη κρίση του την αεροπορική εταιρεία και τις αεροπορικές θέσεις που θα επιλεχθούν. Η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνει μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Aktina Travel Group».

- έως και τρεις (3) διανυκτερεύσεις, σε κατάλυμα επιλογής της Διοργανώτριας, η οποία θα καλύψει το σχετικό κόστος έως του ποσού των 200€/ διανυκτέρευση.

- ένα (1) εισιτήριο δύο (2) ατόμων για το φεστιβάλ “pizza festival” που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 23 Ιουνίου 2024 στο Mostra D'Oltremare στη Νάπολη.

Αριθμός νικητών: Δέκα (10) νικητές, εκ των οποίων οι εννέα (9) θα κερδίσουν καθένα από τα Δώρα υπό (α) κι ο ένας (1) θα κερδίσει μέσω κλήρωσης το Δώρο υπό (β).

Διάρκεια Διαγωνισμού: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 22/5/2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 31/5/2024

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι (α) είναι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, (β) ακολουθούν (follow) το λογαριασμό που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα “efood” καθώς και το λογαριασμό που διατηρεί η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στο Instagram με το όνομα  “athairport” και (γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.

Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό κι εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει επιπλέον να έχουν κάνει like και comment με το περιεχόμενο που θα ορίζεται στη δημοσίευση της Διοργανώτριας στο λογαριασμό που τηρεί στο Instagram (efood) και απαραιτήτως να έχουν κάνει σχόλιο (comment) με αναφορά (tag) στο άτομο που θα έπαιρναν μαζί τους στο ταξίδι στο εξωτερικό.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efood) στο Instagram

(3ον) ακολουθούν τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Athens International Airport – athairport) στο Instagram,

(4ον) διαμένουν στην Ελλάδα και

(5ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), και

(6ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και στην Συνεργατης και το (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

(α) να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα efood,

(β) να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε στο Instagram με το όνομα – athairport

(γ) να δημοσιεύσει, εντός του χρονικού διαστήματος που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός, ένα σχόλιο με αναφορά (tag) στο όνομα του προσώπου που θα έπαιρνε μαζί του στο ταξίδι στο εξωτερικό, κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας για το δώρο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, και

(δ) να κάνει, εντός του χρονικού διαστήματος που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός, like στη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας στο λογαριασμό της στο Instagram σχετικά με τον Διαγωνισμό.

Όσοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα για μία συμμετοχή.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσω ειδικού site με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αναδειχθούν οι νικητές των δώρων του Διαγωνισμού ηλεκτρονικά με τυχαία επιλογή μεταξύ των συμμετοχών.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

 1. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού το βράδυ της 31/5/2024 (μετά τις 09.00 μμ), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικής πιστοποιημένης εφαρμογής - site με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι νικητές των δώρων του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται για τον τρόπο απόδοσης του δώρου τους από την Διοργανώτρια με απευθείας μήνυμα (Direct message) στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram ή/και με απάντηση στο σχόλιο τους στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

Κατά την ανάδειξη των τυχερών νικητών μέσω της τυχαίας κλήρωσης που θα διεξαχθεί κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθούν αντίστοιχα και αναπληρωματικοί νικητές σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους αρχικούς νικητές.

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους ή με απευθείας μήνυμα (Direct Message) στο Instagram

Δυνατότητα εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα αποκλειστικά μέσω χρήσης της εφαρμογής του efood gate delivery ή μέσω των efood kiosks που βρίσκονται εντός του Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», μόνο μια φορά ο καθένας κι εντός της ημερομηνία λήξεως εκάστου κουπονιού.

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν το αργότερο έως 31/10/2024.

 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Διοργανώτριας στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο  Instagram μετά την ανάδειξη του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά (tag) του κάθε νικητή, με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος σε κάθε νικητή και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή κάθε Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα www.e-food.gr.

Στην περίπτωση που ο νικητής του ταξιδιού δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο προσωπικό/απευθείας μήνυμα για την αποδοχή του Δώρου θα σταλεί στον αντίστοιχο αναπληρωματικό νικητή, για τον οποίον ισχύουν όσα και για την αποδοχή του Δώρου από το βασικό νικητή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοργανώτριας έναντι του αρχικού νικητή.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή ο προσωπικός τους λογαριασμός στην εφαρμογή Instagram και το τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

Τέλος, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης σε περίπτωση που ο νικητής δε διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

 1. Αποδοχή των Δώρων

Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς νικητές για τις λεπτομέρειες χορήγησης των Δώρων.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου τους να έχουν ενημερώσει τη Διοργανώτρια μέσω email ή προσωπικού/απευθείας μηνύματος (direct message) στο Instagram, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή του ταξιδιού εντός της προθεσμίας των επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εν λόγω νικητής θα χάσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος στο Instagram, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να παραλάβει το δώρο του εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.

Ως προς τη διαδικασία χορήγησης του Δώρου που αφορά στο ταξίδι στο εξωτερικό, ο τυχερός νικητής, που θα έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να ενημερώσει τη Διοργανώτρια για τις ημερομηνίες από 14/6/2024 έως 23/6/2024, που επιλέγει να πραγματοποιήσει το ταξίδι του, καθώς και για τα ακριβή στοιχεία των ταξιδιωτών και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία – λεπτομέρεια, το αργότερο έως πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, το ταξίδι στο εξωτερικό δύναται να πραγματοποιηθεί με ημερομηνία επιστροφής στην Αθήνα το αργότερο έως 23/6/2024, η οποία θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ταξίδι. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των παραπάνω προθεσμιών, ο νικητής χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του.

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Παραλαβή του Δώρου του διαγωνισμού ( αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) που ισχύουν επιπροσθέτως των ανωτέρω:

(1ον) Ο νικητής καθώς και ο συνοδός της επιλογής του πρέπει απαραιτήτως να είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών). Ο Νικητής και ο συνοδός απαιτείται να προσκομίσουν έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης πριν από την παραλαβή οποιουδήποτε εισιτηρίου ή voucher ξενοδοχείου. Τα διαβατήρια και οι ταυτότητες αποτελούν τα μόνα αποδεκτά αποδεικτικά ταυτοποίησης. Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης διατηρούν το δικαίωμα να θεωρήσουν ότι ο Νικητής δεν αποδέχτηκε το Δώρο και να το προσφέρουν σε αναπληρωματικό Νικητή, σε περίπτωση που ο αρχικός Νικητής επιλέξει να γίνει χρήση των εισιτηρίων του συνοδού από ανήλικο. Εάν οι νικητές επιθυμούν να επιλέξουν συνοδό  ηλικίας κάτω των 18 ετών, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του Συνεργάτη, είτε να απορρίψει το αίτημα και να ζητήσει στον νικητή να επιλέξει άλλο συνοδό,  είτε να  απαιτήσει να συνοδεύεται ο ανήλικος από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα (άνω των 18 ετών) και να ζητηθεί να υπογράψει ο γονέας/κηδεμόνας μια υπεύθυνη δήλωση για αποδέσμευση της Συνεργάτη από κάθε  νομική ευθύνη σε μορφή που καθορίζεται από την Διοργανώτρια και το Συνεργάτη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

(2ον) Τα εισιτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τον/τους νικητή/ες και τους συνοδούς μόνο για προσωπική χρήση. Τα εισιτήρια θα παραδοθούν στον Νικητή (και στο Συνοδό του) με ηλεκτρονικά εισιτήρια κινητού τηλεφώνου ή με όποια άλλη μέθοδο καθοριστεί από την Διοργανώτρια και το Συνεργάτη ή τρίτο μέρος για λογαριασμό τους, κατά την αποκλειστική της κρίση.

(3ον)  Ο Νικητής (και ο Συνοδός του) είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι διαθέτουν έγκυρη βίζα ή/και τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στον προορισμό του Διαγωνισμού, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά εισιτήρια, και θα είναι υπεύθυνοι για το κόστος απόκτησης οποιασδήποτε τέτοιας θεώρησης καθώς και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων. Εάν δεν είναι σε θέση να επιδείξουν τα απαιτούμενα έγγραφα εντός της προθεσμίας αποδοχής του Δώρου, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Νικητής δεν έχει αποδεχτεί το Δώρο και να το προσφέρει σε αναπληρωματικό Νικητή.

(4ον) Ο Νικητής (και ο Συνοδός του) είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι έχουν κατάλληλη ή και επαρκή ταξιδιωτική και ιατρική ασφάλιση για την περίοδο ταξιδιού και τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ιταλία και θα είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση αυτής της ασφάλισης καθώς και κάθε είδους σχετικά έξοδα τυχόν ανακύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

(5ον) Το Δώρο δεν περιλαμβάνει κάλυψη οποιασδήποτε άλλης χρηματικής δαπάνης (αποσκευές, κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, γεύματα, μετακινήσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πέραν των ρητώς αναφερομένων στους παρόντες Όρους.

(6ον) Το Δώρο (εννοείται το συνολικό πακέτο αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στους παρόντες Όρους, χωρίς δυνατότητα χρήσης του σε μεταγενέστερο χρόνο.

(7ον) Ο Νικητής και ο Συνοδός του δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν πως τόσο η Διοργανώτρια όσο και ο Συνεργάτης δεν φέρουν οποιασδήποτε μορφής ευθύνη έναντι του Νικητή και του συνοδού εξαιτίας τυχόν οποιουδήποτε είδους ζημίας σχετιζόμενης με το Πακέτου του Δώρου. Ο Νικητής και ο συνοδός, αποδεχόμενοι το Δώρου, δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν πλήρως κάθε ευθύνη ή/και κίνδυνο σχετίζεται με αυτό.

(8ον) Ο Νικητής και ο συνοδός πρέπει να ταξιδέψουν μαζί, συνεπώς η πτήση και η διαμονή, καθώς και τα άλλα στοιχεία του δώρου πρέπει να ληφθούν ταυτόχρονα.

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6 και 7 .

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Δώρο χάνεται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή- παράδοση του/ των Δώρων, τη χρήση τους και την εν γένει κατοχή τους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία των Δώρων και δεν παρέχει εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των Δώρων, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει η κατασκευάστρια Εταιρεία ή/και αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 1. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής των Δώρων, κ.λπ..

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός τους, του email τους, καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και αφορούν ενδεικτικά α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε. Διεύθυνση κατοικίας, και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται συγκεκριμένα για την αποστολή των Δώρων και την κάλυψη της διαμονής.

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητη Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν:
 • την εταιρεία Commentpicker.com. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε https://commentpicker.com/privacy-policy .
 • Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και την συνεργαζόμενη εταιρεία προκειμένου να τους αποσταλούν τα Δώρα τους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

Για τους σκοπούς έκδοσης των εισιτηρίων, των αεροπορικών εισιτήρια του νικητή, της επιλογής του συνοδού, (άρθρο 2(β) του παρόντος) υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Συνεργάτης ο οποίος ενεργεί ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι η παροχή μέρους του συγκεκριμένου Δώρου του παρόντος Διαγωνισμού που αφορά στη δαπάνη έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων αποτελεί χορηγία της “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” (Συνεργάτης), η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και για την τελική απόδοσή του στον Νικητή. Περαιτέρω, ο Συνεργάτης για σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του διαγωνισμού πρόκειται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες - εκτελούντες την επεξεργασία- συγκεκριμένα το ταξιδιωτικό πρακτορείο «Aktina Travel Group» το οποίο θα διεκπεραιώσει την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική του Συνεργάτη σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση https://www.aia.gr/el/privacy-notice-for-website-users

Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίζουν έκαστος ξεχωριστά τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, είναι Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Κάθε μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί Προστασίας Δεδομένων για την από μέρος του επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με την κύρια σύμβαση και τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.

Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής του Δώρου στον νικητή, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΚΠΔ).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΚΠΔ) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

 1. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 1. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.