1. Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409  με Α.Φ.Μ. 800527008, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Order In & Win»

Τα έπαθλα καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε κληρώσεις κερδίζονται από το Level 2 και έπειτα του παρόντος Διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού που θα δοθούν στην κλήρωση που θα γίνει στις 24/06/2022 είναι:

 • Εξακόσια (600) κουπόνια αξίας: τριών (3) Ευρώ έκαστο για εξαργύρωση σε παραγγελίες με ηλεκτρονική πληρωμή μέσω του efood
 • Ένα (1) ηλεκτρικό σκούτερ SEGWAY E110SE από το instacar
 • Χρήση για ένα (1) έτος ενός hybrid αυτοκινήτου μάρκας Fiat 500 μέσω σύμβασης leasing με την εταιρεία instacar*

*Σχετικά με τη σύμβαση leasing για το hybrid αυτοκίνητο μάρκας Fiat 500 ισχύουν επιπλέον και οι παρακάτω όροι:

 • Ο νικητής/νικήτρια του αυτοκινήτου μπορεί να κάνει μέχρι 20.040χλμ εντός του έτους που θα έχει στην κατοχή του το αυτοκίνητο. Κάθε επιπλέον χιλιόμετρο επιβαρύνει τον ίδιο/ίδια με χρέωση 0,07€+φπα/χλμ.
 • Παρέχεται μικτή ασφάλεια με απαλλαγή ευθύνης 500€+φπα. Η απαλλαγή ευθύνης για κάθε μεμονωμένο περιστατικό καλύπτεται από τον νικητή/νικήτρια.
 • Ζημιές μη φυσιολογικής χρήσης καλύπτονται από τον νικητή/νικήτρια
 • Αλλαγή ελαστικών ανά 40.000χλμ από την instacar
 • Service ανά 15.000χλμ από την instacar
 • Αν χρειαστεί το αυτοκίνητο να παραμείνει περισσότερο από τρεις (3) ημέρες για service παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης από την instacar

Έναρξη διαγωνισμού: 09/05/2022

Λήξη διαγωνισμού:  12/06/2022

Προϋποθέσεις διαγωνισμού ‘’Order In & Win’’:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι χρήστες που εξυπηρετούνται και πραγματοποιούν παραγγελίες από το δίκτυο των καταστημάτων εστίασης ταχείας εξυπηρέτησης “The Big Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar” στην Αττική. Για να συμμετάσχουν θα πρέπει σε μία παραγγελία που θα κάνουν μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας ‘’www.e-food.gr’’ ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, να συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους.

Ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες:

«Ετοιμάσου για ένα challenge με τόσα δώρα, που δε θα το πιστεύεις! Παράγγειλε από το The Big Bad Wolf και μπες στη μεγάλη κλήρωση του Order In & Win για να κερδίσεις κουπόνια φαγητού, ένα ηλεκτρικό scooter και το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο με leasing από το Instacar»

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr, που διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών και διαθέτουν λογαριασμό στην εφαρμογή e-food.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια  δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κλικάροντας την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό Order In & Win” πριν την αποστολή της παραγγελίας του μέσω της ιστοσελίδας (www.e-food.gr) ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά στα συνεργαζόμενα καταστήματα The Big Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar κατά το διάστημα από 09/05/2022 έως 12/06/2022.  Σε κάθε επόμενη παραγγελία οι χρήστες θα κερδίζουν συμμετοχές, τον αριθμό των οποίων θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω του προφίλ τους στο my order in & win, ένα νέο πεδίο που θα εμφανίζεται μετά τη δήλωση συμμετοχής των χρηστών στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα ή/και εφαρμογή www.e-food.gr. Οι συμμετοχές αντιστοιχούν σε διαφορετικά δώρα, τα οποία διεκδικούνται με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω. Όσοι χρήστες παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό και δικαιούνται να συμμετέχουν στις κληρώσεις θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο  συνδεδεμένο με το efood email τους, αλλά και μέσω του προφίλ τους στο my order in & win για το συνολικό αριθμό συμμετοχών που έχουν συγκεντρώσει και τα δώρα που διεκδικούν. Η επικοινωνία με τους νικητές των κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω email, ή/και με αποστολή SMS στα κινητά που έχουν  καταχωρήσει οι χρήστες και με τα οποία οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη μεγάλη κλήρωση της 24/06/2022, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η συμμετοχή/συμμετοχές που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

Κανόνες

Μία (1) συμμετοχή: παραγγελία κάτω από 20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δύο (2) συμμετοχές: παραγγελία μεγαλύτερη ή ίση των 20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Πώς κερδίζονται οι συμμετοχές:

Με κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεις επιτυχώς από τα τα καταστήματα The Big Bad Wolf Souvlaki & Burger Bar μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής efood της Διοργανώτριας, κερδίζεις μία (1) συμμετοχή για παραγγελία μικρότερη των 20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αν η παραγγελία σου είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), κερδίζεις 2 συμμετοχές.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός αναδεικνύει τυχερούς νικητές μέσω κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 24/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με ηλεκτρονικά μέσα για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409). Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση την Διοργανώτρια. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και οι αντίστοιχοι 2 αναπληρωματικοί τους σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια στους συμμετέχοντες που ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Τα κουπόνια θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email κάθε νικητή  εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών
 • Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: ένας (1) ημερολογιακός μήνας από την ημερομηνία αποστολής  τους σε κάθε νικητή

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την αποστολή σχετικού e-mail από την Διοργανώτρια στα emails των νικητών/ χρηστών που έχουν δηλωθεί στο efood. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7. Αποδοχή του Δώρου από τις κληρώσεις

Τα Δώρα της κληρώσεως, πλην των κουπονιών, θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή. Ο κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου του να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του.

Στην περίπτωση που οι νικητές ή κάποιος/οι από τους νικητές δεν αποδεχθεί/ούν το/α Δώρο/α του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του/ς ή δεν επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Δώρου, τότε ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα χάσει/ουν αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/ς και τα Δώρα θα προσφέρονται στον πρώτο ή στους επόμενους κατά σειρά ανάδειξης αναπληρωματικούς χρήστες, οι οποίοι θα προσκαλούνται με σχετικό e-mail για την αποδοχή ή όχι των Δώρων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του/ς.

8. Προθεσμία Παραλαβής Δώρων

Οι νικητές οφείλουν να παραλάβουν τα Δώρα τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή τους. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους νικητές δυνάμενη πλέον  να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υπο­χρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν στην χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Επίσης, οι νικητές, με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν και εξουσιοδοτούν τη Διοργανώτρια στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτή να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς το Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) , όπως ισχύουν, επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού,  να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.e-food.gr)με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας [email protected]

14. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται πως έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και ότι τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

15. FAQ - Χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις όσον αφορά τον διαγωνισμό

1) Πώς μπορώ να συμμετέχω στο διαγωνισμό;
Θα πρέπει να τικάρεις την επιλογή "Οrder In & Win" κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου. Αφού κάνεις την πρώτη σου παραγγελία, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό και μαζεύεις συμμετοχές μετά από την ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας.

2) Πού μπορώ να δω πόσες συμμετοχές έχω κερδίσει;
Από τη στιγμή που δηλώνεις συμμετοχή στο διαγωνισμό τικάροντας την επιλογή "Οrder In & Win" κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου, έχεις πρόσβαση μέσω app ή web στο My Challenge. Εκεί μπορείς να δεις πόσες συμμετοχές έχεις κερδίσει.

3)Πώς μπορώ να δω τι θα κερδίσω;
Απλό! Πήγαινε στους “Κανόνες” που βρίσκονται στο My Order In & Win και δες όλα τα δώρα που διεκδικείς.

4)Χρειάζεται να χρησιμοποιώ κάποιον κωδικό σε κάθε μου παραγγελία για να κερδίζω πόντους;
Όχι, από τη στιγμή που έχεις δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό τικάροντας την επιλογή "Οrder In & Win", κερδίζεις απευθείας συμμετοχές κάθε φορά που παραγγέλνεις από τον the Big Bad Wolf.

5)Πώς μαζεύω συμμετοχές;
Με κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεις από τον Big Bad Wolf μέσω app και web, παίρνεις 1 συμμετοχή. Αν η παραγγελία σου είναι μεγαλύτερη ή ίση από 20€, μαζεύεις 2 συμμετοχές. Πώς ενημερώνομαι για το πόσες συμμετοχές έχω μαζέψει;
Στο status σου μέσα από το my Order In & Win page θα δεις τι έχεις καταφέρει!

6)Πώς διεκδικώ δώρα με τις συμμετοχές μου;
Οι συμμετοχές σου  αυξάνονται όσο περισσότερο παραγγέλνεις από τον the Big Bad Wolf. Αυτό σημαίνει πως στο τέλος του "The Big Bad Wolf Challenge" μπαίνεις σε κλήρωση για όλα τα δώρα που κληρώνονται με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες.

7)Πότε θα γίνει η κλήρωση και θα ενημερωθώ για το δώρο μου;
Το ξέρουμε ότι τα δώρα είναι πολύ καλά, οπότε λογικό είναι να ανυπομονείς. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουνίου.

8)Μέχρι πότε θα μπορώ να συμμετέχω στο διαγωνισμό;
Η τελευταία σου παραγγελία μπορεί να γίνει μέχρι και τις 12 Ιουνίου στις 23:59.

9) Θες να ακυρώσεις την παραγγελία σου;
Κανένα πρόβλημα, η παραγγελία σου θα ακυρωθεί όταν μας το ζητήσεις και την επόμενη μέρα θα αφαιρεθούν οι αντίστοιχοι πόντοι. Τώρα που το ξέρεις αυτό, είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ακυρώσεις την παραγγελία σου;