Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών στις 8 Ιουνίου, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, εγκαινιάζουμε το πρόγραμμα Απόχη.


Μέσω αυτού θα εγκατασταθούν σταθμοί συλλογής και απομάκρυνσης επιπλεόντων απορριμάτων από τις παραλίες των αστικών κέντρων και θα προστατευθεί η θαλάσσια ζωή.

Κάνε τη δωρεά σου από τις 8 μέχρι τις 23 Ιουνίου και στήριξε κι εσύ το πρόγραμμα Απόχη και τον καθαρισμό των θαλασσών και των ακτών μας.

efood. Love delivered.