Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

Ο νικητής του διαγωνισμού είναι η

MARIASIPSA

Καλό ταξίδι Μαρία!

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια “ efood @ Burger Fest ‘18”

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου αρ. 409, ΤΚ11422), εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο “efood @ Burger Fest ‘18” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο φεστιβάλ BURGER FEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018 και σύμφωνα με τους επόμενους όρους:

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

Όσοι δικαιούμενοι συμμετοχής πραγματοποιήσουν μια παραγγελία στην ιστοσελίδα «www.e-food.gr» που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια και στο mobile app efood επιλέγοντας 1 menu item: efood Burger Fest Kit, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν ένα από τα efood Burger Fest Kit που αναφέρονται στη συνέχεια.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι χρήστης της ιστοσελίδας και παρευρίσκεται στον χώρο του φεστιβάλ κατά το διάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτός ο Διαγωνισμός όπως αυτό αναφέρεται πιο κάτω (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»).

3. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζονται τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα

την Παρασκευή 18/05/2018 (έναρξη Διαγωνισμού) ώρα 17:00 (λήξη Διαγωνισμού) ώρα 20:00

το Σάββατο 19/05 (έναρξη Διαγωνισμού) ώρα 13:00 (λήξη Διαγωνισμού) 20:00

την Κυριακή 20/05 (έναρξη Διαγωνισμού) 13:00 (λήξη Διαγωνισμού) 20:00

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Όλοι οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που πραγματοποιούν παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα «efood @ Burger Fest ‘18» της ιστοσελίδας «www.e-food.gr» και στο mobile app efood και έχουν επιλέξει 1 efood Burger Fest Kit, θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, με την έννοια ότι προσμετράται μόνο μια φορά η διαδικασία που ακολουθεί ο Δικαιούμενος Συμμετοχής και η οποία περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας

5. Δώρα

Κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, θα διατεθούν συνολικά Διακόσια Πενήντα (250) efood Burger Fest Kit, (εφεξής «Δώρο»). Το efood Burger Fest Kit περιλαμβάνει: Τσάντα, Υγρό μαντηλάκι, Κουταλομαχαιροπήρουνο που είναι και ανοιχτήρι, Κουτάκι που περιέχει Οδοντογλυφίδες + Καραμέλες μέντα, Ποτηράκι (που κλείνει - όχι μιας χρήσης), Επιδόρπιο, Ανεμιστηράκια, Γυαλιά, Χαρτοπετσέτες

Κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας θα πραγματοποιούνται κληρώσεις στο πρώτο λεπτό κάθε επόμενης ώρας.

Στο τέλος κάθε ώρας από την έναρξη του προγράμματος της κάθε ημέρας  ( δηλαδή στις 18:0001, 19:001 και 20:00 01 για την Παρασκευή, 14:0001,15:001,16:001, 17:001, 18:001,19:001 και 20:001 για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή ) κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας όλες οι έγκυρες κατά τα άρθρα 1 και 2 συμμετοχές θα εκτυπώνονται σε χαρτί από το τερματικό που θα χρησιμοποιεί η Διοργανώτρια, θα αποθηκεύονται στην κάλπη, η οποία θα βρίσκεται στο περίπτερο της Διοργανώτριας και θα επιλέγοται τυχαία στο πρώτο λεπτό της επόμενης ώρας για την ανάδειξη των τυχερών. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους.

Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται από την Διοργανώτρια με αποστολή γραπτού μηνύματος στο κινητό που έχουν δηλώσει, και θα ενημερώνονται για να πάνε να παραλάβουν  τον τρόπο παραλαβής του το δώρου τους από το περίπτερο της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι τυχεροί είναι εσφαλμένα ή δεν είναι το προσωπικό τους τηλέφωνο και επομένως εξαιτίας του γεγονότος αυτού οι τυχεροί δεν ενημερωθούν εγκαίρως για την παραλαβή του Δώρου τους κατά τα ανωτέρω.

6. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή για την παραλαβή του Δώρου. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν προσέλθει/ουν ή δεν αποκριθεί/ούν ή ο/οι προσερχόμενος/οι δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως.

7.Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με την ενέργεια, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση των email τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στην Προωθητική Ενέργεια, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω ενέργειας, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια.

9. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του Δώρου

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από την Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

10. Τροποποίηση Όρων

6. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

117. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr..

129. Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

130. Αποδοχή των Όρων

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.