Όροι Διαγωνισμού – Κλήρωσης «LEVEL UP WITH MASTERCARD»

1.   Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία «MASTERCARD», διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «LEVEL UP WITH MASTERCARD»

Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”):

LEVEL 1:

Τα έπαθλα καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε κληρώσεις κερδίζονται από το Level 2 του παρόντος Διαγωνισμού και έπειτα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

LEVEL 2: Συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2023 για:

Δύο (2) Apple AirPods Max

LEVEL 3: Κουπόνια αξίας Δύο (2) Ευρώ το καθένα για εξαργύρωση στην πλατφόρμα του efood από συνεργαζόμενα με το efood εστιατόρια & Συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2023 για:

Δύο (2) Apple Watch Ultra

Ένα (1) Oculus VR set

LEVEL 4: Κουπόνια αξίας Τρία (3) Ευρώ το καθένα για εξαργύρωση στην πλατφόρμα του efood σε συνεργαζόμενα με το efood καταστήματα & Συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2023 για:

Ένα (1) iPhone 14 Pro

Δύο (2) Playstation 5

Ένας (1) νικητής θα κερδίσει τα ψώνια του από το efoodmarket για ένα (1) χρόνο συνολικής αξίας 1200€ (12 x 100€)

LEVEL 5: Κουπόνια αξίας Δέκα (10) Ευρώ το καθένα για εξαργύρωση στην πλατφόρμα του efood από συνεργαζόμενα με το efood καταστήματα & Συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις  20 Δεκεμβρίου 2023 για:

Δύο (2) Ηλεκτρικά Ποδήλατα Scott

Ένα (1) MacBook Air 15'' Apple M2 Chip - 512GB

Ένα (1) iPad Pro 12.9'' 256GB, WiFi + Cellular

Ένας (1) νικητής θα κερδίσει τις αγορές του από το efood για ένα (1) χρόνο συνολικής αξίας 3600€ (12 x 300€)

Για κάθε συναλλαγή με Mastercard στο efood στην Ελλάδα, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 12Νοεμβρίου, η Mastercard θα δωρίσει την παγκόσμια μέση αξία ενός σχολικού γεύματος (€0,20) στον Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (WFP), για την υποστήριξη του προγράμματος σχολικής σίτισης στην Ουκρανία, έως και €250.000. Το μέγιστο ποσό για όλες τις συμμετέχουσες χώρες είναι €735.000. Το WFP δεν επικροτεί κανένα προϊόν ή υπηρεσία.

Διάρκεια Διαγωνισμού: ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 18/09/2023 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 30/11/2023

Προϋποθέσεις διαγωνισμού: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι σωρευτικά:

(α)   διαθέτουν κάρτα Mastercard,

(β)   είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά και πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού έστω μία (1) παραγγελία με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 4,

(γ)     συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους,

(δ)     έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.

Ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες:

«Το efood και η Mastercard® το πάνε σε άλλο level και μοιράζουν δώρα!

Χρησιμοποίησε Mastercard®, επίλεξε Level Up with Mastercard πριν την αποστολή της παραγγελίας σου, μάζεψε πόντους και κάνε Level Up για να κερδίσεις εκπτωτικά κουπόνια και επικά δώρα!»

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) είναι κάτοχοι έγκυρης κάρτας Mastercard® (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα,

(3ον) έχουν δηλώσει και αποθηκεύσει στο πεδίο “επιλογές πληρωμής’’ πριν την αποστολή της παραγγελίας τους, κάρτα MASTERCARD

(4ον) διαμένουν στην Ελλάδα και

(5ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),

(6ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και,

(7ον) ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Το όριο συμμετοχής στον Διαγωνισμό ορίζεται στους 210.000 πρώτους χρήστες που θα δηλώσουν συμμετοχή σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία και το (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κλικάροντας την επιλογή “Level Up With Mastercard” πριν την αποστολή της παραγγελίας του μέσω της ιστοσελίδας (www.e-food.gr) ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά σε συνεργαζόμενα εστιατόρια κατά το διάστημα από 18/09/2023 έως 30/11/2023

Σε κάθε επόμενη παραγγελία οι χρήστες θα κερδίζουν πόντους πληρώνοντας με κάρτα Mastercard, τον αριθμό των οποίων θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω του προφίλ τους στο my level up, ένα νέο πεδίο που θα εμφανίζεται μετά τη δήλωση συμμετοχής των χρηστών στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα ή/και εφαρμογή www.e-food.gr.

Οι  πόντοι αντιστοιχούν σε επίπεδα και διαφορετικά δώρα ανάλογα με το επίπεδο (όπως προσδιορίζονται παρακάτω) και κερδίζονται με τον τρόπο που εξηγείται κατωτέρω.

Όσοι χρήστες παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό και στις κληρώσεις θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο email  τους, αλλά και μέσω του προφίλ τους στο my level up για τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει και τα δώρα που έχουν κερδίσει.

Η επικοινωνία με τους νικητές των κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω email, ή/και με αποστολή SMS στα κινητά που έχουν καταχωρήσει ο χρήστες και με τα οποία οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση της 20ης Δεκεμβρίου 2023, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα ο αριθμός των πόντων που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

Πόντοι ανά level:

level 1: 0 - 289

level 2: 290 - 629

level 3: 630 - 1254

level 4: 1255 - 2304

level 5:> 2305

Πώς κερδίζονται οι πόντοι: Με οποιαδήποτε από τις κάτωθι αναγραφόμενες ενέργειες κερδίζονται οι αντίστοιχοι πόντοι:

Αριθμός Πόντων

Ενέργεια για απόκτηση πόντων

10 Παραγγελία με Mastercard έως 9.99€

10 Παραγγελία με Mastercard 3 συνεχόμενες ημέρες

10 Παραγγελία Late Night Bonus (23:00-02:59) με Mastercard (bonus)

20 Κάθε παραγγελία με αποθηκευμένη Mastercard ή Mastercard Apple Pay/Google

25 Παραγγελία με Mastercard από 10€ έως 19.99€

30 Παράγγειλε με Mastercard 5 συνεχόμενες ημέρες

30 Παραγγελία με Mastercard από efood market (bonus)

40 Παραγγελία με Mastercard από 20€ έως 49.99€

70 Παραγγελία με Mastercard 10 συνεχόμενες ημέρες

100 1η παραγγελία με αποθηκευμένη Mastercard® ή Mastercard Apple Pay/Google Pay

100 Παραγγελία με Mastercard από 50€ και άνω

100 Παραγγελία από εστιατόριο Red Selection (bonus)

200 Παραγγελία με Mastercard 20 συνεχόμενες ημέρες

600 Παραγγελία με Mastercard 40 συνεχόμενες ημέρες

5. Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει για κάθε ένα από τα LEVEL 2, 3, 4 και 5, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 20η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω email ή/και με αποστολή SMS, στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης και με τα οποία συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη κλήρωση της 20ης Δεκεμβρίου 2023, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν ο/οι νικητής/τές που ορίζονται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής του Δώρου από τον αρχικό νικητή.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, Αποδοχή & Απόδοση Δώρων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση (email) του νικητή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Εναλλακτικά, δύναται να λάβει χώρα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή αποστολής sms με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο νικητής κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, με το οποίο θα επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια καθώς να επιδείξει/προσκομίσει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας του.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού email ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου.

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους εντός 45 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια.

Για την απόδοση των Δώρων Levels 2,3,4,5 ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι νικητές οφείλουν να παραλάβουν τα Δώρα τους εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αποδοχή τους. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους νικητές δυνάμενη πλέον να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την απόδοση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

7. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Δώρο χάνεται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το Δώρο ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το Δώρο.

8. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμό. Επίσης οι νικητές αυτομάτως με την συμμετοχή τους συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

10. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί το όριο συμμετοχής των 210,000 χρηστών η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείει από τον Διαγωνισμό τους υπεράριθμους χρήστες, αφαιρώντας από την ιστοσελίδα της ή/και εφαρμογή ‘’efood’’ το πεδίο ‘’Level up with Mastercard’’ στο οποίο κλικάροντας θα δήλωνε συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο υπεράριθμος χρήστης.

11. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α)   σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β)   σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ)     σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ)   σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε)     σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

12. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

13. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική.

Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.