ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ COMICDOM

  1. Η εταιρεία «Online Delivery Services Α.Ε.» (εφεξής “ODS”) η οποία ασχολείται με την πώληση ή διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, με διαφημιστικές υπηρεσίες, παρεχόμενες με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ και ειδικά σε θέματα προώθησης πωλήσεων διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Comicdom» στην οποία θα μπορεί να συμμετάσχει κανείς από την 15/04/2016 έως και την 17/04/2016. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 15,16 και 17 Απριλίου στην έκθεση Comicdom (Μασσαλίας 22).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ωστόσο, σε περίπτωση που είναι οι πρώτοι επιλαχόντες, θα πρέπει να προσκομίσουν την συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να παραλάβουν το δώρο. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας ODS, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού.

3. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

4. Οι συμμετέχοντες πρέπει, μία μόνο φορά, να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) την οποία θα παραλάβουν στην έκθεση Comicdom και να την ρίξουν στην κάλπη που θα βρίσκεται στην έκθεση Comicdom.

5. Έγκυρες θεωρούνται οι φόρμες συμμετοχής συμπληρωμένες πλήρως. Εάν οποιαδήποτε φόρμα σταλεί ελλιπώς συμπληρωμένη ή φέρει ανακριβή στοιχεία στα πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης, η συμμετοχή δε θα είναι έγκυρη και ο συμμετέχων δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το δώρο.

6. Ο πρώτος επιλαχών κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για το eurocosplay στο Λονδίνο το οποίο θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου 2016. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται δύο αεροπορικά εισιτήρια καθώς και διαμονή για 2 μέρες στο Λονδίνο

7. Είκοσι επιπλέον τυχεροί θα κερδίσουν από 10 ευρώ για παραγγελία delivery μέσω της ιστοσελίδας www.e-food.gr. Τα δώρο δεν εξαργυρώνεται.

8. Η φόρμα συμμετοχής και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή και ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ODS

9. Αν οι επιλαχόντες της κλήρωσης αρνηθούν ή αδρανήσουν για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβουν το δώρο τους μέχρι και την [10η Μαίου   2016 τα δώρα ακυρώνονται και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει εκ νέου κλήρωση, την 15η Μαίου   2016 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ODS. Αν οι επιλαχόντες της κλήρωσης αρνηθούν ή αδρανήσουν για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβουν το δώρο τους μέχρι και την [ 20η Μαίου   2016], τα δώρα ακυρώνονται και δε θα επαναληφθεί περαιτέρω κλήρωση.

10. Τα ονόματα των 21 τυχερών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.e-food.gr την 26η Απριλίου 2016 και οι νικητές θα ενημερωθούν με e-mail από την ODS.

11. Η ODS έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον παρόντα διαγωνισμό, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό 5 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδα www.e-food.gr.

12.Ρητά συμφωνείται ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα με την συμμετοχή τους στον παρόν διαγωνισμό στη λήψη ή απαίτηση λήψης οποιουδήποτε χρηματικού ή άλλου ανταλλάγματος.

13. Η συμμετοχή στoν διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των  παρόντων όρων συμμετοχής καθώς και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων τα οποία η ODS θα συλλέγει προκειμένου να διεξαχθεί η κληρωση της ODS. Οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την προαναφερθείσα εταιρεία για την διενέργεια του διαγωνισμού και την αποστολή ενημερωτικών email για τις υπηρεσίες της ODS

  • Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, μπορούν να αποστέλλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]