Τέντζερης

- (9) · Μεζεδοπωλείο ·
30' · Ελάχιστη 7,50€ · Delivery από 1,50€

Food company by Bara

4.8 (75) · Μεσογειακή ·
30' · Ελάχιστη 7,50€ · Delivery 2,00€