Πολιτική Αξιολόγησης Καταστημάτων

Ό,τι χρειάζεσαι για τις αξιολογήσεις

Πολιτική Αξιολόγησης Καταστημάτων

Ό,τι χρειάζεσαι για τις αξιολογήσεις


Πολιτική Αξιολόγησης Καταστημάτων

Για να αξιολογήσεις κάποιο κατάστημα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις παραγγείλει από το συγκεκριμένο κατάστημα. Για κάθε μία παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο μία αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε και διασφαλίζουμε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Τα καταστήματα αποδέχονται ότι στo πλαίσιo των συναλλακτικών ηθών δε θα εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αξιολόγησης που παρέχει το efood με την ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων μέσω τρίτων (οικογένεια, φίλοι, προσωπικό). Υβριστικά σχόλια, σχόλια κατά της δημοσίας αιδούς καθώς και σχόλια τα οποία άπτονται του αστικού και ποινικού δικαίου ή Κανονισμών Δημοσίων Αρχών, δε θα αναρτώνται. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του efood δε φέρει καμία ευθύνη για αυτή την απόφαση.

Επισημαίνεται ότι το efood δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων και σε καμία περίπτωση τα σχόλια δεν αντανακλούν τη θέση τoυ efood για τα καταστήματα, είτε η αξιολόγηση είναι θετική, είτε αρνητική.

Επίσης, το efood δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπαρκή ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα καταστήματα τα οποία συνεργάζονται με το efood.

Το efood εγγυάται την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.