Κτήμα Χατζημιχάλη - Κηφισιά

Ελευθερίας 1, Κηφισιά
Κλειστό Κατάστημα
Ελάχιστη 0€
Παράδοση 99'
Κλειστό Κατάστημα
Let's eat together

Κλειστό Κατάστημα

Το κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο στο δίκτυό μας. Bρήκαμε όμως  4 καταστήματα στην ίδια κατηγορία που σε εξυπηρετούν

 • Οίνος λευκός J` aime le blanc 2019 187.5ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος λευκός Πολυποικιλιακός 2018 375ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Πολυποικιλιακός 2018 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός μαλαγουζιά Δρυός 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Αλεπότρυπα ασύρτικο 2018 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Alfega 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός sauvignon blanc Κρυόβρυση 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός chardonnay Χουλέβαινα 2019 375ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός chardonnay Χουλέβαινα 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Γερακοφωλιά chardonnay βαρέλι 2018 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός κάβα Δρυός 2018 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Καπνιάς 2018 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός J` aime le rouge 2015 187.5ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος ερυθρός Πολυποικιλιακός 2016 375ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Πολυποικιλιακός 2016 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Alfega 2016 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός syrah Δρύσμπεϊ 2015 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός merlot Γιατάκι 2015 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Aglianico 2014 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός cabernet sauvignon 2015 375ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός cabernet sauvignon 2015 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός κάβα Δρυός 2010 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ερυθρός λευκή φιάλη Schioppettino - Λημνιό 2017 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ερυθρός Καπνιάς 2014 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος merlot Αλαργινό 2011 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ροζέ J` aime le blanc 2019 187.5ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος ροζέ Πολυποικιλιακός 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ροζέ Alfega 2019 750ml

  Φιάλη. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός J` aime le blanc 2019 187.5ml

  24 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος λευκός Πολυποικιλιακός 2018 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Πολυποικιλιακός 2018 375ml

  12 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός μαλαγουζιά Δρυός 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Αλεπότρυπα ασύρτικο 2018 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Alfega 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός sauvignon blanc Κρυόβρυση 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός chardonnay Χουλέβαινα 2019 375ml

  12 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός chardonnay Χουλέβαινα 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Γερακοφωλιά chardonnay βαρέλι 2018 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός κάβα Δρυός 2018 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος λευκός Καπνιάς 2018 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός J` aime le rouge 2015 187.5ml

  24 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος ερυθρός Πολυποικιλιακός 2016 375ml

  12 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Πολυποικιλιακός 2016 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Alfega 2016 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός syrah Δρύσμπεϊ 2015 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός merlot Γιατάκι 2015 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός Aglianico 2014 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός cabernet sauvignon 2015 375ml

  12 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός cabernet sauvignon 2015 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ερυθρός κάβα Δρυός 2010 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ερυθρός λευκή φιάλη Schioppettino - Λημνιό 2017 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ερυθρός Καπνιάς 2014 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος merlot Αλαργινό 2011 750ml

  6 Φιάλες | Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

 • Οίνος ροζέ J` aime le blanc 2019 187.5ml

  24 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Στερεά Ελλάδα

 • Οίνος ροζέ Πολυποικιλιακός 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Οπουντία Λοκρίδα

 • Οίνος ροζέ Alfega 2019 750ml

  6 Φιάλες. Κτήμα Χατζημιχάλη. Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη: Κοιλάδα Αταλάντης

Ωράριο καταστήματος

 • Δευτέρα Σήμερα 09:00-16:30
 • Τρίτη 09:00-16:30
 • Τετάρτη 09:00-16:30
 • Πέμπτη 09:00-16:30
 • Παρασκευή 09:00-16:30
 • Σάββατο Κλειστό κατάστημα
 • Κυριακή Κλειστό κατάστημα

(0)

Ποιότητα

Εξυπηρέτηση

Ταχύτητα

Οι αξιολογήσεις και τα σχόλια
απευθύνονται στα καταστήματα και όχι στο ίδιο το efood.

Οι αξιολογήσεις και τα σχόλια
απευθύνονται στα καταστήματα και όχι στο ίδιο το efood.

There are no reviews yet

Το κατάστημα δεν έχει
αξιολογήσεις.

Οι αξιολογήσεις που γίνονται σε αυτό το
κατάστημα από τους χρήστες του efood θα
εμφανίζονται εδώ.

  Δεν έχεις παραγγείλει ξανά από εδώ.

  No previous orders

  Όταν παραγγείλεις θα μπορείς να δεις τις προηγούμενες επιλογές σου εδώ.

   Το κατάστημα είναι κλειστό

   Σίγουρα θα βρεις αυτό που ψάχνεις σ’ ένα από τα ανοιχτά καταστήματα.